Levné ubytování

 • Ubytování je vhodné především pro dělníky na montážích, dělníky pracovních agentur a pro všechny, co chtějí bydlet co nejlevněji. Výhodou je nízká cena, čisté a teplé prostředí. K dispozici jsou 1 – 4 lůžkové pokoje.

  Fotografie pokojů


    
          
    
          

  Rezervace ubytování

  • Recepce – Tel.: 724 17 44 17
  • Email pro rezervaci: hotelslunce@seznam.cz
  • Správa hotelu: 724 859 045
 • Ceník ubytování

  • 190,- Kč / noc za osobu (včetně DPH)1 - 2 osoby -
  • 160,- Kč / noc za osobu (včetně DPH)3 - 4 osoby -
  • K ceně za ubytování se připočítává 6,- Kč za osobu na den jako daň, kterou si vybírá obec dle obecní vyhlášky.

  Dlouhodobý pobyt (měsíc a déle)

  • 5100,- Kč / měsíc za osobu (včetně DPH)1 osoba -
  • 4800,- Kč / měsíc za osobu (včetně DPH)2 osoby -
  • 4500,- Kč / měsíc za osobu (včetně DPH)3 osoby -

  Informace k ubytování

  • Pro dlouhodobý pobyt nebo pro skupiny osob jsou možné slevy po osobní domluvě.
  • Při dlouhodobém pobytu můžete zaplatit jen 130,- Kč za den.
  • Součástí hotelu RESTAURACE SLUNCE.

  Vybavení pokojů

  • Všechny pokoje mají umyvadlo a lednici, některé jsou i se sprchovým koutem.
  • Na chodbě jsou společné toalety a sprchy.
  • Kuchyňka je vybavena plynovými sporáky, jídelním stolem, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí.
  • Součástí je i kulturní místnost s TV.
  • Samozřejmostí je internetové připojení WI-FI

  Ubytovací řád - HOTEL SLUNCE PODBOŘANY

   1. Ubytovací zařízení je určeno pro ubytování jednotlivců i skupin. Ubytovací zařízení ubytuje pouze občana, kterého řádně přihlásí. Občan se musí ihned po příchodu prokázat občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti (cest. pas).
   2. Ubytovací zařízení poskytuje ubytovaným občanům služby odpovídající stanovené kategorii a řídí se ceníkem, který je k dispozici v recepci hotelu
   3. Zákazník je povinen před nástupem zaplatit požadovanou částku za ubytování.
   4. Občan užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením.
   5. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.
   6. Občan, který se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
   7. Ubytovací zařízení neručí za cenné předměty, za větší částky peněz a za cenné papíry. Tyto ceniny a předměty lze uložit v recepci do úschovy.
   8. Ubytovaný je povinen při ukončení pobytu opustit pokoj do 10.00 hod.
   9. Přechovávání cizích osob tj. osob nepřihlášených na hotelu není dovoleno! Případné návštěvy povoluje pouze správa ubytovacího zařízení.
   10. V pokoji nebo jiných prostorách ubytovacího zařízení nesmí občan bez souhlasu vedení ubytovacího zařízení přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
   11. V objektu ubytovacího zařízení (mimo kuchyňku) a zvláště v pokoji není dovoleno ubytovanému používat vlastních elektrických spotřebičů. To se netýká elektro.spotřebičů sloužících k osobní hygieně občana. Ubytovaný je povinen při odchodu z pokoje zhasnout, uzavřít okna, uzamknout dveře. Při konečném odchodu odevzdat na recepci klíče od pokoje.
   12. Na pokojích je zakázáno: kouřit, vařit a ohřívat potraviny, dávat jakékoli předměty do oken, poškozovat vybavení ubytovacího zařízení.
   13. Ubytovaný je povinen dodržovat: V době od 22.00 hod. do 6.00 hod noční klid, ubytovací a provozní řád, požární a poplachové směrnice, evakuační plán (uvedené směrnice a řády jsou zveřejněny v prostorách ubytovacího zařízení).
   14. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a pes musí mít náhubek.
   15. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá ubytovaný, který je způsobil a může mu být účtována odpovídající částka za opravu.
   16. Stížnosti občanů a případné zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení nebo jím určená osoba (recepční).
   17. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád. V případě, že ho poruší, má vedení právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté a okamžitě ukončit pobyt bez náhrady.