Levné ubytování

 • Ubytování je vhodné především pro dělníky na montážích, dělníky pracovních agentur a pro všechny, co chtějí bydlet co nejlevněji. Výhodou je nízká cena, čisté a teplé prostředí. K dispozici jsou 1 – 4 lůžkové pokoje.

  Fotografie pokojů


    
          
    
          

  Rezervace ubytování

  • Recepce – Tel.: 724 17 44 17
  • Email pro rezervaci: hotelslunce@seznam.cz
  • Správa hotelu: 724 859 045
 • Ceník ubytování platnýod od 1.11.2021

  • 250,- Kč / noc za osobu (včetně DPH)1 - 4 osoby -
  • K ceně za ubytování se připočítává 10,- Kč za osobu na den jako daň, kterou si vybírá obec dle obecní vyhlášky města Podbořany č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu mimo osob nepodléhajících poplatku.

  Cena za odbydlený měsíc v kuse

  • 5700,- Kč / měsíc1 osoba -
  • 5400,- Kč / měsíc2 osoby -
  • 5100,- Kč / měsíc3 osoby -
  • 4800,- Kč / měsíc4 osoby -

  Informace k ubytování

  Vybavení pokojů

  • Všechny pokoje mají umyvadlo a lednici, některé jsou i se sprchovým koutem.
  • Kuchyňka je vybavena plynovými sporáky, jídelním stolem, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí.
  • Součástí je i kulturní místnost s TV.
  • Samozřejmostí je internetové připojení WI-FI

  Ubytovací řád - HOTEL SLUNCE PODBOŘANY, Masarykovo nám. 32, Podbořany

   1. Ubytovací zařízení je určeno pro ubytování jednotlivců i skupin. Ubytovací zařízení ubytuje pouze občana, kterého řádně přihlásí. Občan se musí ihned po příchodu prokázat občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti (OP,cest. pas).
   2. Ubytovací zařízení poskytuje ubytovaným občanům služby odpovídající stanovené kategorii a řídí se ceníkem, který je k dispozici v recepci hotelu
   3. Zákazník je povinen před nástupem zaplatit stanovenou částku za ubytování.
   4. Ubytovaný užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením.
   5. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.
   6. Zákazník, který se ubytuje před 6.00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
   7 Ubytovací zařízení neručí za cenné předměty, za větší částky peněz a za cenné papíry.Tyto ceniny a předměty lze uložit v recepci do úschovy.
   8. Ubytovaný je povinen při ukončení pobytu opustit pokoj do 10.00 hod. jinak hradí další noc.
   9. Přechovávání cizích osob tj. osob nepřihlášených na hotelu je zakázáno! Případné návštěvy povoluje pouze správa hotelu nebo jím pověřená osoba.Ubytovaný zodpovídá za chování svých návštěv.
   10. V pokoji nebo jiných prostorách ubytovacího zařízení nesmí ubytovaný bez souhlasu vedení ubytovacího zařízení přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
   11. V objektu ubytovacího zařízení a zvláště v pokoji není dovoleno ubytovanému používat vlastních elektrických spotřebičů ani je fyzicky mít. To se netýká elektro.spotřebičů sloužících k osobní hygieně ubytovaného.
   12. Ubytovaný je povinen při odchodu z pokoje zhasnout, uzavřít okna, uzamknout dveře. Při konečném odchodu odevzdat na recepci klíče od pokoje.
   13. Na pokojích je zakázáno: kouřit, vařit a ohřívat potraviny, dávat jakékoli předměty do oken, na okna, parapety oken, radiátory a poškozovat vybavení ubytovacího zařízení! Kouření je zakázáno ve všech prostorách ubytovacího zařízení mimo místa určeného pro kuřáky.
   14. Ubytovaný je povinen dodržovat: V době od 22.00 hod. do 6.00 hod noční klid. Mimo dobu nočního klidu je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nájemníky zejména hlasitou hudbou, hlasitým televizorem, řevem a jinak. Za rušení se považuje stav, kdy nájemník slyší přes zeď či uzavřené dveře pokoje: zvuky nebo hlas zvenčí.
   15. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací a provozní řád, nařízení, požární a poplachové směrnice, evakuační plán (uvedené směrnice a řády jsou zveřejněny v prostorách ubytovacího zařízení).
   16. Ubytovaný je povinen udržovat pořádek a dodržovat základní hygienické normy.
   17. Ubytovaný je povinnen třídit odpad a plastový opad vhazovat do nádob umístěných na chodbách.
   18. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá ubytovaný, který je způsobil a bude mu účtována finanční částka za opravu věci v uvedení v původní stav, popř. za pořízení nové věci.
   19. Stížnosti občanů přijímá vedení ubytovacího zařízení nebo jím určená osoba (recepční).
   20. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád a případné nařízení ubytovatele. V případě, že ho poruší, má vedení právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a okamžitě ukončit pobyt bez náhrady (věc může vyřídit pověřená osoba, recepční).